VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ฟรี Wi-Fi

ณ เดือนสิงหาคม 2015 มีจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ฟรี ที่ใจกลางเมืองโคจิ, อากิ, ชิมันโตะ สำหรับการให้ยืมเราเตอร์ Wi-Fi เคลื่อนที่ฟรี กรุณาตรวจสอบที่นี่

ฟรี Wi-Fi

ใจกลางเมืองโคจิ
โยสะโคอิทาวน์ Wi-Fi สามารถใช้ได้ที่ร้านในย่านการค้าโอบิยะอิจโจเมะ, ย่านการค้าโอบิยะนิโจเมะ, ย่านการค้าโอฮาชิโดริ, ย่านการค้าอิจิบังไก, ย่านการค้าเคียวมาจิ, ย่านการค้าชินเคียวบาจิ, ย่านการค้าฮาริมายะบาชิ
โทะสะเทราสึ 2-10-17 คิตะฮอมมาจิ อำเภอโคจิ จังหวัดโคจิ
ตลาดฮิโรเมะ 2-3-1 เมืองโอบิยะ อำเภอโคจิ จังหวัดโคจิ
อาคารเทศบาลจังหวัดโคจิ ล็อบบี้ชั้น 1 1-2-20 มารุโนะอุจิ อำเภอโคจิ จังหวัดโคจิ
หอวัฒนธรรมพลเมืองประจำจังหวัดโคจิ 4-3-30 ฮอมมาจิ อำเภอโคจิ จังหวัดโคจิ
หอวรรณกรรมประจำจังหวัดโคจิ 1-1-20 มารุโนะอุจิ อำเภอโคจิ จังหวัดโคจิ
ปราสาทโคจิ 1-2-1 มารุโนะอุจิ อำเภอโคจิ จังหวัดโคจิ
ใจกลางเมืองอากิ
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองอากิ 1-4-32 ยาโนะมารุ อำเภออากิ จังหวัดโคจิ
ใจกลางเมืองชิมันโตะ
รถไฟสายโทะสะคุโรชิโอะ สถานีนากามุระ 7-1 เมืองเอกิมาเอะ อำเภอชิมันโตะ จังหวัดโคจิ
บุสซังกัง ซันริเวอร์ชิมันโตะ 383-7 อุยามะ อำเภอชิมันโตะ จังหวัดโคจิ
SHARE ON: