VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

จดุ ให้บริการข้อมลู ข่าวสารสาหรบั นักท่องเที่ยว

นี่คือข้อมูลของจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของจังหวัดโคจิ "ประเภท 2" ที่ได้รับการรับรองโดย JNTO (เมื่อเดือนพฤษภาคม 2018) สำหรับจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยวทุกประเภท กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของ JNTO (https://tic.jnto.go.jp/?area=&pref=39&resort=&keyword=&btnSearch_tic=t) .

จดุ ให้บริการข้อมลู ข่าวสารสาหรบั นักท่องเที่ยว

 • ชื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก

  ที่อยู่

  หมายเลขโทรศัพท์

  เวลาทำการ

  ภาษา

  ฟรีไวไฟ

  อินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์

 • ชื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก
  ศูนย์ให้ข้อมูล "i" จังหวัดโคจิ
  ที่อยู่
  2-10-17 คิตะฮอมมาจิ อำเภอโคจิ (ในโทะสะเทราสึ)
  หมายเลขโทรศัพท์
  +81-88-826-3337
  เวลาทำการ
  9:00~17:00
  ภาษา
  ภาษาอังกฤษ
  ฟรีไวไฟ
  สามารถใช้ได้ *จำกัดระยะเวลา 1 ชั่วโมง
  อินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์
  ใช้งานได้ฟรี
 • ชื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก
  ศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวเมืองชิมันโตะ
  ที่อยู่
  385-15 อุยามะ อำเภอชิมันโตะ จังหวัดโคจิ
  หมายเลขโทรศัพท์
  +81-880-35-4171
  เวลาทำการ
  8.30 - 17.30
  ภาษา
  ภาษาอังกฤษ
  ฟรีไวไฟ
  ใช้งานไม่ได้
  อินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์
  ใช้งานได้ฟรี
SHARE ON: