VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

เรือ ชิมันโตะโนะอะโอะ

ทิวทัศน์ของธรรมชาติที่แทบจะไม่เห็นบ้านและถนนเป็นที่นิยม นอกจากนี้ มิใจในระยะทางการล่องเรือซึ่งยาวที่สุดในลุ่มแม่น้ำชิมันโตะ สามารถจองอุปกรณ์ในการย่างปลาไหลและปลาอะยุจากแม่น้ำชิมันโตะได้บนเรือในกรณีที่ต้องการย่างบนเรือ (จำเป็นต้องจอง) เพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ของแม่น้ำชิมันโตะไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์หรืออาหารก็ตาม

ข้อมูล

ที่อยู่ :
1446 มิซะโตะ ชิมันโตะชิ โคจิเคง
โทรศัพท์ :
+81-880-38-2000
แฟกซ์ :
+81-880-38-2068
เวลาทำการ :
9:00~17:00 (รอบสุดท้าย 16:00)
วันหยุด:ไม่มี
จอง :
จำเป็น
TEL
การเข้าถึง :
ขับรถจากสถานีนะคะมุระ 20 นาที
ขับรถจาก IC ชิมันโตะโจจูโอ 70 นาที
ราคา :
จอง:2,000 เยน/ผู้ใหญ่
1,000 เยน/6-12 ปี
5 ปีลงไป ฟรี
16,200 เยน (5 คน)
21,600 เยน (12 คน)
13 คนขึ้นไปจำเป็นต้องปรึกษา
SHARE ON: