VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

รถไฟ JR สายโยโดะ 3 พี่น้อง

รถไฟสายโยโดะวิ่งเชื่อมโยงภูมิภาคตะวันตกของจังหวัดโคจิเลียบผ่านแม่น้ำชิมันโตะอันใสบริสุทธิ์กับภูมิภาคตอนใต้ของจังหวัดเอฮิเมะ
บนเส้นทางรถไฟสายโยโดะนี้มีขบวนรถไฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่เรียกว่า “ชิมันโทร็อกโกะ” “ไคโยโด ฮอบบี้เทรน” และ “เทตสึโด
ฮอบบี้เทรน” วิ่งให้บริการ รถไฟทั้ง 3 ขบวนนี้ได้ัรับการตั้งชื่อว่า “รถไฟสายโยโดะ 3 พี่น้อง” รถไฟ “ชิมันโทร็อกโกะ”
มีตัวรถแบบเปิดโล่ง (Open Deck) ที่ได้รับการปรับปรุงด้วยการออกแบบของเอจิ มิโตโอกะ ผู้ซึ่งเป็นนักออกแบบอุตสาหกรรมผู้โด่งดัง รถไฟ “ไคโยโด ฮอบบี้เทรน” เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทไคโยโดที่มีชื่อเสียงในด้านการสร้างหุ่นฟิเกอร์ ส่วนรถไฟ “เทตสึโด
ฮอบบี้เทรน” เป็นรถไฟที่รูปลักษณ์ภายนอกของตัวรถได้แม่แบบมาจากรถไฟชินคันเซนรุ่นแรก

*รถไฟท่องเที่ยวเท็ตสึโด


เวลาทำการ :ระยะเวลาการเดินทาง: ตลอดทั้งปี (หยุดบริการเป็นครั้งคราวสำหรับการตรวจสอบยานพาหนะ)
ระยะการเดินทาง: JR ชิโกกุ สายโยโดะ (คุโบะคะวะ - อุวะจิม่า)

*ชิมันโตะร็อคโคะ


เวลาทำการ :ระยะเวลาการเดินทาง: ฤดูใบไม้ผลิและช่วงต้นเดือนพฤษภาคม, ฤดูร้อน, วันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดในวันหยุดช่วงฤดูใบไม้ร่วง
ระยะการเดินทาง: JR ชิโกกุ สายโยโดะ (คุโบะคะวะ - อุวะจิม่า)

*รถไฟท่องเที่ยวไคโยโด


เวลาทำการ :ระยะเวลาการเดินทาง: ตลอดทั้งปี (หยุดบริการเป็นครั้งคราวสำหรับการตรวจสอบยานพาหนะ)
ระยะการเดินทาง: JR ชิโกกุ สายโยโดะ (คุโบะคะวะ - อุวะจิม่า)
SHARE ON: