VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ย่านคุเระ

เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาไปพร้อมกับ “ปลาคัทสึโอะ” จากความสมบูรณ์ของกระแสน้ำอุ่นคุโรชิโอะมาตั้งแต่กว่า 400
ปีก่อนและยังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นเมืองแห่งการตกปลาคัทสึโอะทีละตัวด้วยเบ็ดเกี่ยวอีกด้วย เมื่อตั้งแต่กว่า 700 ปีก่อน
ย่านนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นฐานการขนส่งไม้รอบๆ แม่น้ำชิมันโตะ ในปี 2011 ได้รับเลือกให้เป็นทรัพย์สินด้านวัฒนธรรม
(ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม) แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นเมืองประมง แนะนำให้เดินเที่ยวรอบๆ เมือง

ข้อมูล

ที่อยู่ :
คุเระ เมืองนากาโทะสะ ตำบลทากาโอกะ จังหวัดโคจิ

MAP

Route

CLOSE
คลิ๊กที่หมวดหมู่  เพื่อแสดงให้เห็นบนแผนที่
 • สถานีโคจิ
 • สนามบินโคจิเรียวมะ
สิ่งที่ควรทำเมื่อมาโคจิ
 • ธรรมชาติ
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์
 • กิจกรรม
 • วัฒนธรรมการกิน
 • อีเวนท์s
สำหรับนักท่องเที่ยว
 • ฟรี Wi-Fi
 • ร้านปลอดภาษีในจังหวัดโคจิ
 • ตู้ ATM / การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • Currency Exchange
 • จดุ ให้บริการข้อมลู ข่าวสารสาหรบั นักท่องเที่ยว
Disaster Prevention Information
 • สถนที่หลบภัยชั่วคราวและอื่นๆ
 • สถนที่หลบภัย/สถานที่หลบภัยชั่วคราวที่มีที่หลบภัยและอื่นๆ
 • อาคารหลบภัยซึนามิ/หอหลบภัยซึนามิ
 • สถานที่หลบภัยซึนามิ (อาคารสูง ฯลฯ)
SHARE ON: