VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

หอนาฬิกาโนระ

ช่วงปี 1887 เป็นยุคสมัยที่ในแต่ละบ้านยังไม่มีนาฬิกาใช้ เกมมะ ฮาตานากะ
ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินของตระกูลเก่าแก่ได้ศึกษาเทคนิคการประกอบนาฬิกาด้วยตนเองและได้ประดิษฐ์นาฬิกาตั้งแต่เฟืองต่างๆ
ไปจนถึงตุ้มถ่วงน้ำหนักขึ้นมาด้วยมือ

ต้นแบบของหอนาฬิกานี้
ในสมัยนั้นได้มาจากนาฬิกาแขวนทรงแปดเหลี่ยมที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาที่แขวนอยู่ในห้องครัวของบ้านฮาตานากะ
ว่ากันว่าเกมมะ ฮาตานากะ ได้ถอดชิ้นส่วนนาฬิกานี้แล้วประกอบขึ้นใหม่หลายต่อหลายครั้งเพื่อศึกษาโครงสร้างของนาฬิกา

ตั้งแต่สมัยอดีต ผู้คนที่ทำงานเกษตรอยู่ในบริเวณรอบๆ สามารถรู้เวลาได้แม้อยู่ในที่ที่ห่างไกล การตั้งอยู่ของ “นาฬิกาโนระ”
ท่ามกลางทิวทัศน์ชนบทนี้ยังคงเป็นที่รักของผู้คนจำนวนมากมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูล

ที่อยู่ :
638-4 โดะอิ อำเภออากิ จังหวัดโคจิ
ติดต่อ :
แผนกประมง การค้าและการท่องเที่ยวเมืองอากิ

โทรศัพท์ : +81-887-35-1011
การเข้าถึง :
●ขึ้นรถไฟจากสถานี JR โคจิ บนสาย JR โดซัน/ สายโกเมน-นาฮาริ ลงที่สถานีอาคิ แล้วนั่งเก็งคิบัสประมาณ 10 นาที จากสถานีอาคิไปที่ป้ายโนระ คล็อค-มาเอะ
●ประมาณ 70 นาที ขับจากทางออกนันโคคุ บนทางด่วนโคจิ

MAP

Route

CLOSE
คลิ๊กที่หมวดหมู่  เพื่อแสดงให้เห็นบนแผนที่
 • สถานีโคจิ
 • สนามบินโคจิเรียวมะ
สิ่งที่ควรทำเมื่อมาโคจิ
 • ธรรมชาติ
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์
 • กิจกรรม
 • วัฒนธรรมการกิน
 • อีเวนท์s
สำหรับนักท่องเที่ยว
 • ฟรี Wi-Fi
 • ร้านปลอดภาษีในจังหวัดโคจิ
 • ตู้ ATM / การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • Currency Exchange
 • จดุ ให้บริการข้อมลู ข่าวสารสาหรบั นักท่องเที่ยว
Disaster Prevention Information
 • สถนที่หลบภัยชั่วคราวและอื่นๆ
 • สถนที่หลบภัย/สถานที่หลบภัยชั่วคราวที่มีที่หลบภัยและอื่นๆ
 • อาคารหลบภัยซึนามิ/หอหลบภัยซึนามิ
 • สถานที่หลบภัยซึนามิ (อาคารสูง ฯลฯ)
SHARE ON: