VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

บ่อน้ำพุร้อน

ในเมืองโคจิมีที่พักที่มีบ่อน้ำพุร้อนและบ่อน้ำพุร้อนที่ให้บริการผู้มาเยือนแบบรายวันจำนวนมาก
อีกทั้งคุณภาพของน้ำพุร้อนก็มีหลากหลาย บ่อน้ำพุร้อนไม่ใช่แค่เพียงประสิทธิภาพของสารประกอบในน้ำร้อนเท่านั้น
แต่ยังสามารถช่วยทำให้ร่างกายเย็นลงได้ยากด้วยประสิทธิผลของความร้อน
เป็นที่นิยมเนื่องจากช่วยทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจสดชื่น หลังจากการขับรถแล้วการเวียนลงแช่บ่อน้ำพุร้อนต่างๆ
ที่มีคุณภาพน้ำพุร้อนที่แตกต่างกันออกไปเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ให้สนุกในแบบฉบับของเมืองโคจิ
เมืองที่มีคุณภาพของบ่อน้ำพุร้อนอันอุดมสมบูรณ์

ข้อมูล

SHARE ON: