VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

รถไฟสายโกเมน/นาฮาริ

รถไฟสายโกเมน/นาฮาริเริ่มวิ่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2002 มีจำนวนสถานีระหว่าง “สถานีโกเมน” เมืองมินามิคุนิ ไปจนถึง
“สถานีนาฮาริ” เมืองนาฮาริ ทั้งหมด 20 สถานี โดยส่วนมากบนเส้นทางเป็นการวิ่งเลียบชายฝั่งทะเลและเส้นทางลอยฟ้า
จึงสามารถมองดูมหาสมุทรแปซิฟิคจากหน้าต่างของขบวนรถได้ ที่แต่ละสถานีจะมีแคแรคเตอร์ตัวการตูน “อันปังแมน” ที่วาดขึ้นโดย
อาจารย์ “ทากาชิ ยานาเสะ” ผู้ซึ่งเป็นนักวาดการ์ตูนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดโคจิ ตั้งอยู่สถานีละ 1 ตัว
เหล่าแคแรคเตอร์ตัวการ์ตูนน่ารักๆ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ในแต่ละสถานีจะคอยต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน
บนขบวนรถที่กำลังวิ่งให้บริการก็จะมีบางขบวนที่มีความไม่เหมือนใคร เช่น เป็นตัวรถแบบเปิดโล่ง เป็นต้น

*พาหนะที่เปิดดาดฟ้า


ระยะเวลาการเดินทาง: ตลอดทั้งปี
ระยะการเดินทาง: รถไฟสายโทสะคุโรชิโอะ (โกะเมน - นาฮาริ)
SHARE ON: