VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

โอะซะชิคิอะโซะบิ

มีการละเล่นเพลิดเพลินไปกับทุกคระหว่างนั่งดื่มเหล้า ในโคชิเรียกว่า "สะเคะคุนิ โทะสะ" ที่นี่มี 4 อย่างซึ่งมีชื่อเสียง คือ "เบะคุฮะอิ" "คิคุโนะฮะนะ" "ฮะชิเคง" "ชิบะเทนโอะโดะริ"

ฮะชิเคง


เกมที่คน 2 คนสู้กันโดยถือตะเกียบ 3 ข้าง ออกตะเกียบอย่างอิสระให้ถูกจังหวะ คนที่ถูกมากที่สุดเป็นผู้ชนะ ผู้แพ้จะต้องดื่มเหล้า

เบะคุฮะอิ


เกมที่ใช้ถ้วย 3 ชนิด คือถ้วยที่มีหลุมตรงก้นถ้วยที่มีใบหน้าปีศาจซึ่งมีจมูกยื่นออกมา ถ้วยที่มีหน้าหญิงสาวน่ารัก โดยไม่ว่างบนโต๊ะพร้อมดื่มให้หมด คนที่อยู่ในทิศทางการล้มของนที่หมดสติจะต้องดื่มถ้วยของคนนั้นให้หมด

คิคุโนะฮะนะ


คว่ำแก้วตามจำนวนคน ใส่ดอกเบญจมาศลงในแก้วเพียง 1 ใบ คนเข้าร่วมร้องเพลงประกอบแล้วเปิดแก้ว ถ้าเปิดเจอแก้วที่ใส่ดอกเบญจมาศไว้ ให้นับจำนวนแก้วที่เปิดทั้งหมด พร้อมดื่มตามจำนวนแก้ว

ชิบะเทนโอะโดะริ


"ชิบะเทน" คือปีศาจที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านของโคชิ ให้คนเป็นชิบะเทนถือผ้าขนหนูที่มีหน้าชิบะเทนไว้ พร้อมร้องเพลงและเต้นไปด้วย
SHARE ON: