VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ของฝากและงานสร้างสรรค์จากปะการัง

จังหวัดโคจิเป็นแหล่งศูนย์กลางของอุตสาหกรรมปะการังที่มีผู้ค้าประการังมารวมตัวกันอยู่ถึงประมาณ 80
เปอร์เซนต์ของผู้ค้าทั่วประเทศ โดยมีขนบธรรมเนียมด้านทักษะชั้นเลิศในการแปรรูปปะการัง
และยังเป็นแหล่งเก็บปะการังอัญมณีที่อุดมสมบูรณ์ ในจำนวนนี้ “ปะการังสีแดงเลือด” เป็นสิ่งที่ทำให้คำว่า “โทะสะ”
(ชื่อเดิมของจังหวัดโคจิ) กลายเป็นสรรพนามที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก นอกจากนี้ ปะการังสีชมพู่ (สีลูกท้อ)
เป็นปะการังหายากที่พบได้เฉพาะในจังหวัดโคจิ

*ศูนย์ปะการังญี่ปุ่น


เวลาทำการ :10:00 - 16:00
ปิดทำการ:30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ที่อยู่ :โคจิชิ ทาเนะซะกิ อุระโดะโอฮะชิฮิกะชิ
การเข้าถึง:ขับรถจากสถานี JR โคจิ 25 นาที
ราคา :ค่าเช้าชมฟรี
SHARE ON: