VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

สุงิโนะโอสุงิ

“สุงิโนะโอสุงิ” เป็นต้นสนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นต้นสนใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ประเมินอายุไว้ที่ประมาณ 3,000 ปี ต้นโอสุงิ
(ต้นสุงิยักษ์ต้นนี้) นี้เป็นต้นสนที่มีสองลำต้นที่เรียกว่าต้นโอสุงิทิศใต้กับต้นโอสุงิทิศเหนือ
เนื่องจากทั้งสองลำต้นมีรากที่ยึดติดกันจึงถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นต้นสนสุงิสามีภรรยา ต้นโอสุงิทิศใต้มีความยาวรอบรากประมาณ 20 เมตร ลำต้นสูงประมาณ 60 เมตร ส่วนต้นโอสุงิทิศเหนือมีต้นโอสุงิทิศใต้มีความยาวรอบรากประมาณ 16.5 เมตร
ลำต้นสูงประมาณ 57 เมตร ได้รับการกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติชนิดพิเศษของประเทศญี่ปุ่นในปี 1952
อีกทั้งยังได้รับการเรียกขานว่าเป็นต้นไม้ที่ช่วยให้สมปรารถนา
และมีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงว่ามีนักร้องที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งมาขอพรในตอนวัยเยาว์ว่าขอให้ร้องเพลงเก่งและในที่สุดนักร้องท่านนั้นก็ได้กลายเป็นนักร้องที่เสมือนเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูล

ที่อยู่ :
794 สุงิ เมืองโอโทโยะ ตำบลนางาโอกะ จังหวัดโคจิ
การเข้าถึง :
● เมืองโอโทโยะ/35 กิโลเมตรจากเมืองโคจิ (40 นาที)

● จากเมืองโคจิขึ้นโคจิ IC (ทางด่วน) → โอโทโยะ IC (ทางด่วน) → ทางหลวงแผ่นดินสาย 32 (ไปทางโคจิ, ใกล้สถานีโอสุงิ), ประมาณ 37 กิโลเมตร

เส้นทางรถยนต์โคจิ จากโอโทโยะ IC (ทางด่วน)ไปบนทางหลวงแผ่นดินสาย 32, ประมาณ 3 กิโลเมตร

● จากสถานีโคจิ ด้วย JR สายโดะซัน ลง "สถานีโอสุงิ" (รถด่วนพิเศษ) 35 นาที ประมาณ 0.8 กิโลเมตรจาก JR สถานีโอสุงิ

MAP

Route

CLOSE
คลิ๊กที่หมวดหมู่  เพื่อแสดงให้เห็นบนแผนที่
 • สถานีโคจิ
 • สนามบินโคจิเรียวมะ
สิ่งที่ควรทำเมื่อมาโคจิ
 • ธรรมชาติ
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์
 • กิจกรรม
 • วัฒนธรรมการกิน
 • อีเวนท์s
สำหรับนักท่องเที่ยว
 • ฟรี Wi-Fi
 • ร้านปลอดภาษีในจังหวัดโคจิ
 • ตู้ ATM / การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • Currency Exchange
 • จดุ ให้บริการข้อมลู ข่าวสารสาหรบั นักท่องเที่ยว
Disaster Prevention Information
 • สถนที่หลบภัยชั่วคราวและอื่นๆ
 • สถนที่หลบภัย/สถานที่หลบภัยชั่วคราวที่มีที่หลบภัยและอื่นๆ
 • อาคารหลบภัยซึนามิ/หอหลบภัยซึนามิ
 • สถานที่หลบภัยซึนามิ (อาคารสูง ฯลฯ)
SHARE ON: