VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

แม่น้ำชิมันโตะ

เป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง 196 กิโลเมตรจัดได้ว่ายาวที่สุดในเกาะชิโกกุ
โดยมีภูขาอิราสึแห่งเมืองทสึโนะเป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำสายนี้ ได้รับการเรียกขานว่าเป็น
“แม่น้ำที่ใสบริสุทธิ์เส้นสุดท้ายของประเทศญี่ปุ่น”
ท่านสามารถมองดูความเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำกับผู้คนที่ใช้ชีวิตร่วมกันกับจังหวะของธรรมชาติและทัศนียภาพต่างๆ
ของฤดูกาลทั้งสี่ได้ตลอดปี เขตลุ่มแม่น้ำชิมันโตะได้รับเลือกให้เป็นทัศนียภาพทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

นอกจากนี้ยังมีสะพานข้ามแม่น้ำที่เรียกว่า สะพานจิงกะ ซึ่งเป็นสะพานไม่มีราวจับที่ได้รับการออกแบบไว้ให้จมใต้น้ำในเวลาน้ำหลาก
ในบรรดาสะพานประเภทนี้ สะพานจิงกะที่เมืองซาดะ (ความยาวทั้งหมด 291.6 เมตร)
ถือว่าสะพานจิงกะเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในบริเวณสุดปลายน้ำของแม่น้ำชิมันโตะ
สะพานจิงกะเป็นสะพานที่นักท่องเที่ยวคุ้นเคยมากที่สุด ทำให้ในช่วง High Season มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันอย่างล้นหลาม

ข้อมูล

ที่อยู่ :
อำเภอชิมันโตะ จังหวัดโคจิ
ติดต่อ :
(บริษัท) สมาคมการท่องเที่ยวเมืองชิมันโตะ

โทรศัพท์ : +81-880-35-4171

อีเมล : info@shimanto-kankou.com
การเข้าถึง :
● ประมาณ 60 นาที ด้วยรถยนต์จากทางออกชิมันโตะโจ-ชูโอ บนทางด่วนโคจิ
MAP

Route

CLOSE
คลิ๊กที่หมวดหมู่  เพื่อแสดงให้เห็นบนแผนที่
 • สถานีโคจิ
 • สนามบินโคจิเรียวมะ
สิ่งที่ควรทำเมื่อมาโคจิ
 • ธรรมชาติ
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์
 • กิจกรรม
 • วัฒนธรรมการกิน
 • อีเวนท์s
สำหรับนักท่องเที่ยว
 • ฟรี Wi-Fi
 • ร้านปลอดภาษีในจังหวัดโคจิ
 • ตู้ ATM / การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • Currency Exchange
 • จดุ ให้บริการข้อมลู ข่าวสารสาหรบั นักท่องเที่ยว
Disaster Prevention Information
 • สถนที่หลบภัยชั่วคราวและอื่นๆ
 • สถนที่หลบภัย/สถานที่หลบภัยชั่วคราวที่มีที่หลบภัยและอื่นๆ
 • อาคารหลบภัยซึนามิ/หอหลบภัยซึนามิ
 • สถานที่หลบภัยซึนามิ (อาคารสูง ฯลฯ)
SHARE ON: