VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

อุทยานธรรมชาติประจำ จังหวัดของชิโกกุคาสต์

อุทยานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของชิโกกุคาสต์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามคาสต์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น คล่อมเมืองนิโยโดะกาวะ เมืองทสึโนะและเมืองยุสุฮาระ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ที่ราบสูงเทงงูและช่องเขาจิโยชิ มีหินปูนสีขาวและแอ่งคาสต์ (Doline) กระจัดกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ ที่ราบสูงเทงงูขึ้นชื่อในฐานะที่เป็นเขตทุ่งเลี้ยงวัวนม สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู เช่น ฤดูใบไม้ผลิมีทุ่งหญ้า ฤดูร้อนมีพืชพรรณที่ราบสูง ฤดูใบไม้ร่วงมีต้นซางและใบไม้แดง ฤดูหนาวมีทัศนียภาพของหิมะ ให้ความงามของธรรมชาติในแต่ละฤดูสะกดลมหายใจของท่าน นอกจากนี้ เมื่อมองลงด้านล่างจะเห็นทิวทัศน์แบบพาโนราม่าขนาดใหญ่แผ่กว้าง และยามค่ำคืนก็สามารถมองดูดาวที่พร่างพราวเต็มท้องฟ้า บนทางเดินที่จัดเตรียมเอาไว้ ตรงกลางมีการฝังและปูด้วยเศษไม้สนฮิโนกิทำให้เกิดสัมผัสที่แตกต่างออกไป ด้วยบรรยากาศแห่งความผ่อนคลายที่แผ่ออกไปเป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งยังเป็นถนนสายพฤกษาบำบัดอีกด้วย

ข้อมูล

ที่อยู่ :
เมืองทสึโนะ ตำบลทากาโอกะ จังหวัดโคจิ
ติดต่อ :
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดโคจิ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อม แผนกการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : +81-88-823-1111
การเข้าถึง :
● ขับรถประมาณ 1 ชม. 20 นาที จากทางออกซุซะกิ-ฮิกาชิ บนทางด่วนโคจิ

MAP

Route

CLOSE
คลิ๊กที่หมวดหมู่  เพื่อแสดงให้เห็นบนแผนที่
 • สถานีโคจิ
 • สนามบินโคจิเรียวมะ
สิ่งที่ควรทำเมื่อมาโคจิ
 • ธรรมชาติ
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์
 • กิจกรรม
 • วัฒนธรรมการกิน
 • อีเวนท์s
สำหรับนักท่องเที่ยว
 • ฟรี Wi-Fi
 • ร้านปลอดภาษีในจังหวัดโคจิ
 • ตู้ ATM / การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • Currency Exchange
 • จดุ ให้บริการข้อมลู ข่าวสารสาหรบั นักท่องเที่ยว
Disaster Prevention Information
 • สถนที่หลบภัยชั่วคราวและอื่นๆ
 • สถนที่หลบภัย/สถานที่หลบภัยชั่วคราวที่มีที่หลบภัยและอื่นๆ
 • อาคารหลบภัยซึนามิ/หอหลบภัยซึนามิ
 • สถานที่หลบภัยซึนามิ (อาคารสูง ฯลฯ)
SHARE ON: