VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ทะเลเมฆ

เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีหมอกและชั้นเมฆเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นภูเขาและอื่นๆ เป็นบริเวณกว้าง
จากการที่มองเห็นเหมือนภูเขาต่างๆ ลอยอยู่ในทะเลเมฆราวกับเป็นเกาะนี้จึงเป็นที่มาของการเรียกว่าทะเลเมฆ
เมื่อสภาพภูมิประเทศบรรจบกับเงื่อนไขทางสภาพภูมิอากาศ
ทัศนียภาพแบบพาโนราม่าขนาดใหญ่อันน่าอัศจรรย์ใจนี้จึงได้ปรากฏขึ้นให้เห็นตรงหน้า
ช่วงที่แนะนำให้ชมคือเวลาเช้าตรู่ของเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

*ยุโทะริสุพาร์คโอโตโยะ


เวลาทำการ:10:00-17:00
วันหยุด ทุกวันอังคาร (ในกรณีที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ถือเป็นวันหยุด)
ข้อมูล:โอโตะโยะโจ นะกะมุระไดโอ 4037-25
การเข้าถึง: ประมาณ 15 นาที ด้วยรถยนต์จากทางออกโอโทโยะ บนทางด่วนโคจิ
SHARE ON: