VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

นิโยโดะบลู

"นิโยโดะบลู"คือสีอันน่าพิศวงซึ่งเกิดจาก "แม่น้ำนิโยโดะ" น้ำใสบริสุทธิ์ที่น่าอัศจรรย์
ตั้งชื่อโดยคุณโนบุยูกิ ทาคาฮาชิช่างภาพที่หลงใหลในความงดงามนี้ และถ่ายรูปทัศนียภาพเรื่อยมา

สีฟ้าโคบอลต์ที่ไหลอยู่มีความโปร่งใสถึงก้นแม่น้ำ
แอ่งน้ำสีฟ้าใต้น้ำตกที่นำพาน้ำใสบริสุทธิ์ที่ไหลลงมารวมไว้ด้วยกัน
สระน้ำลึกสีฟ้าเข้มงดงามราวกับว่าได้รินหมึกลงไป

ท่ามกลางสายน้ำยาว 124 กม.เกิดเป็นภาพ "สีสันธรรมชาติ" ต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ความแตกต่างของสภาพแวดล้อม และตำแหน่งของดวงอาทิตย์
ความงดงามนั้นได้กลายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ด้วยเพราะเดินทางไปง่ายอยู่ใกล้กับตัวเมืองโคจิ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ได้รับความนิยม
เชิญมาพักผ่อนอย่างสบายๆ ได้อย่างเต็มที่กับสีฟ้าอันน่าพิศวงที่ทักทอสร้างลวดลายลำน้ำนั้นกับแม่น้ำนิโยโดะซึ่งได้รับเลือกให้เป็นที่ 1 หลายปีต่อเนื่องของการจัดอันดับคุณภาพแม่น้ำชั้น 1 ของญี่ปุ่น

ข้อมูล

สถานที่

ชื่อสถานที่ ที่อยู่
แฟกซ์
เวลาทำการ ภาษาที่จอง
ชื่อสถานที่
ช่องเขานากาสึ
ที่อยู่
อะกะวะกุน นิโยะโดะกะวะโจ นะโนะคะวะ
แฟกซ์
-
เวลาทำการ
-
ภาษาที่จอง
-
ชื่อสถานที่
ช่องเขายาสุอิ
ที่อยู่
อะกะวะกุน นิโยโดะกะวะโจ โอยะ
แฟกซ์
-
เวลาทำการ
-
ภาษาที่จอง
-
ชื่อสถานที่
สระน้ำนิโกะ(นิโยโดะบลู)
ที่อยู่
1278 คิโยมิซุ คะมิบุน อิโนะโจ อะกะวะกุน
แฟกซ์
-
เวลาทำการ
-
ภาษาที่จอง
-
SHARE ON: