VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

เกาะคาชิวะ / เกาะโอกิโนะ / เกาะอุงุรุ

เกาะอุงุรุ และเกาะโอกิโนะ
ซึ่งเป็นเกาะห่างไกลที่มีผู้คนอาศัยอยู่นอกชายฝั่งของเมืองสุคุโมะกับเกาะคาชิวะที่เชื่อมต่อกับเมืองโอซึกิด้วยสะพาน
เป็นแหล่งที่มีแนวประการังขนาดใหญ่และเป็นที่อยู่อาศัยของปลามากกว่า 1,000 สายพันธุ์ เนื่องด้วยมีอุณหภูมิที่อบอุ่นของทะเลรอบๆ ที่อยู่ในกระแสการไหลเข้ามาของกระแสน้ำอุ่นคุโรชิโอะในมหาสมุทรแปซิฟิค บนเกาะที่มีความผาสุกจากสภาพอากาศอันอบอุ่นนี้
มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหยั่งรากลึก
มีทัศนียภาพอันงดงามของนาขั้นบันไดและกำแพงหินสำหรับบังลมทะเลและลมตามฤดูกาล เป็นต้น
นอกจากนี้บนเกาะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจทางทะเล เช่น การดำน้ำ การตกปลาตามแนวโขดหิน เป็นต้น

*เกาะคาชิวาที่อยู่ :โอซึกิโจ เกาะคาชิวา
การเข้าถึง:ขับรถจาก "สถานีสุคุโมะ" สายโทสะคุโรชิโอะ 40 นาที
ขับรถจาก IC ใจกลางเมืองชิมันโตะ 120 นาที


*เกาะโอคิโนะที่อยู่ :สุคุโมะชิ เกาะโอกิโนะ
การเข้าถึง:จากอ่าวฝั่งคะตะชิมะสุคุโมะชิ เรือ 1 วัน 2 เที่ยว
เรือเฟอร์รี่


*อุกุรุชิมะที่อยู่ :สุคุโมะชิ เกาะโอคิโนะ
การเข้าถึง:จากอ่าวฝั่งคะตะชิมะสุคุโมะชิ เรือ 1 วัน 2 เที่ยว
เรือเฟอร์รี่
SHARE ON: