VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

เกาะคาชิวะ / เกาะโอกิโนะ / เกาะอุงุรุ

เกาะอุงุรุ และเกาะโอกิโนะ
ซึ่งเป็นเกาะห่างไกลที่มีผู้คนอาศัยอยู่นอกชายฝั่งของเมืองสุคุโมะกับเกาะคาชิวะที่เชื่อมต่อกับเมืองโอซึกิด้วยสะพาน
เป็นแหล่งที่มีแนวประการังขนาดใหญ่และเป็นที่อยู่อาศัยของปลามากกว่า 1,000 สายพันธุ์ เนื่องด้วยมีอุณหภูมิที่อบอุ่นของทะเลรอบๆ ที่อยู่ในกระแสการไหลเข้ามาของกระแสน้ำอุ่นคุโรชิโอะในมหาสมุทรแปซิฟิค บนเกาะที่มีความผาสุกจากสภาพอากาศอันอบอุ่นนี้
มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหยั่งรากลึก
มีทัศนียภาพอันงดงามของนาขั้นบันไดและกำแพงหินสำหรับบังลมทะเลและลมตามฤดูกาล เป็นต้น
นอกจากนี้บนเกาะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจทางทะเล เช่น การดำน้ำ การตกปลาตามแนวโขดหิน เป็นต้น

*เกาะคาชิวา


ที่อยู่ :โอซึกิโจ เกาะคาชิวา
การเข้าถึง:
●120 นาที ด้วยรถยนต์จากทางออกชิมันโตะโจ-ชูโอ บนทางด่วนโคจิ
●ขึ้นรถไฟจากสถานีโคจิ บนสาย JR โดซัน ไปสถานีซึคุโมะ แล้วขึ้นรถบัสเซนันโคซึ ไปชิมิซุ-พาล หรือ ฟุเระไอ-พาร์ค-โอซึกิ เปลี่ยนไปขึ้นรถบัสที่ฟุเระไอ-พาร์ค-โอซึกิ แล้วนั่งรถบัสที่มุ่งไปเกาะคาชิวะจิมะ ลงรถที่ป้ายคาชิวะจิมะ (มีการเปลี่ยนรถ, มีให้บริการจำนวนรอบรถไม่มาก)
รถบัสไปเกาะคาชิวะจิมะ (วันธรรมดา): 4 ครั้งต่อวัน, วันเสาร์: 2 ครั้งต่อวัน, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 1 ครั้งต่อวัน *เวลาให้บริการสุดท้ายเปลี่ยนแปลงในฤดูร้อนและฤดูหนาว

*เกาะโอคิโนะ


ที่อยู่ :สุคุโมะชิ เกาะโอกิโนะ
การเข้าถึง:
●ขึ้นรถไฟจากสถานีโคจิ บน JR สายโดซัน ไปสถานีซึคุโมะ แล้วขึ้นรถแท็กซี่ไปจุดขึ้นเรือขนส่งเกาะคาตะชิมะ แล้วเดิน 200 เมตร ไปยังจุดขึ้นเรือสำหรับเรือเดินสมุทรเมืองซึคุโมะ
●รอบเรือประจำ 1 ครั้งต่อวัน จากท่าเรือคาตะชิมะ เมืองซึคุโมะ (เวลาออกเรือ: ทุกวัน 14:30)

*อุกุรุชิมะ


ที่อยู่ :สุคุโมะชิ เกาะโอคิโนะ
การเข้าถึง:
●ขึ้นรถไฟจากสถานีโคจิ บน JR สายโดซัน ไปสถานีซึคุโมะ แล้วขึ้นรถแท็กซี่ไปจุดขึ้นเรือขนส่งเกาะคาตะชิมะ แล้วเดิน 200 เมตร ไปยังจุดขึ้นเรือสำหรับเรือเดินสมุทรเมืองซึคุโมะ
●รอบเรือประจำ 2 ครั้งต่อวัน จากท่าเรือคาตะชิมะ เมืองซึคุโมะ (เวลาออกเรือ: ทุกวัน 7:00 และ 14:30)
SHARE ON: