VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แม่น้ำชิมันโตะ (อากิซึอิโอะ) สวนธรรมชาติแมลงปอเมืองชิมันโตะ

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สามารถเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับโลกของแมลงปอและปลาต่างๆ ในแม่น้ำชิมันโตะได้ มีการจัดแสดงปลาต่างๆ 300
สายพันธุ์ กว่า 2,000 ตัว เช่น จัดแสดงการเจริญเติบโตของปลาในตำนานอย่างปลากระพงยักษ์อากาเมะ แมลงปอ 1,000 สายพันธุ์
กว่า 3,000 ตัว บริเวณรอบๆ เปิดโล่งเป็นสวนสาธารณะ
ถือเป็นเขตอนุรักษ์แมลงปอแห่งแรกของโลกที่มีการยืนยันว่ามีจำนวนสายพันธุ์แมลงปอมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีขนาดพอๆ กัน

ข้อมูล

ที่อยู่ :
8055-5 กุโดะ อำเภอชิมันโตะ จังหวัดโคจิ
ติดต่อ :
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แม่น้ำชิมันโตะ/อากิทสึอิโอะ

โทรศัพท์:+81-880-37-4111

อีเมล:tombo@gakuyukan.com
เวลาทำการ :
9.00 - 17.00 น.
การเข้าถึง :
● สายโทะสะคุโรชิโอะ ลงที่สถานทีนากามุระ เดินประมาณ 45 นาที

● รถบัส ""รถบัสเมืองนากามุระ/สวนธรรมชาติทอมโบะ"" ลงรถแล้วเจอทันที

● จากชิมันโตะโจฮิกาชิ IC ประมาณ 60 นาทีด้วยรถยนต์
ราคา :
● บุคคลทั่วไป : ผู้ใหญ่ 860 เยน นักเรียนมัธยม 430 เยน เด็กเล็ก (ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป) 320 เยน

●มาเป็นกลุ่ม: ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ผู้ใหญ่ 680 เยน นักเรียนมัธยม 340 เยน เด็กเล็ก 250 เยน
SHARE ON: