VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

พิพิธภัณฑ์

จังหวัดโคจิมีพิพิธภัณฑ์มากมายที่มีความหลากหลาย ทั้งที่เป็นสิ่งที่คุ้นเคยใกล้ตัว เช่น พิพิธภัณฑ์ที่สามารถเรียนรู้ชีวประวัติของนักวิชาการ นักคิดและนักรบผู้รับใช้ชาติในช่วงปลายยุครัฐบาลทหารที่เป็นตัวแทนของประเทศ ญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน หอจัดนิทรรศการอันน่าสนุกที่นำสภาพภูมิประเทศที่หันหน้าเข้าหามหาสมุทรแปซิ ฟิคมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสุดขีดจำกัด บางครั้งก็ไปจัดยังสถานที่ภายในภูเขา สิ่งที่นำมาจัดแสดงบางครั้งก็เป็นของที่มีแนวคิดยอดเยี่ยมแตกต่างไปจากปกติทั่วไป เป็นต้น

พิคอัพ

SHARE ON: