VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

บ้านพักซามุไร

ได้รับการกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของเมืองโคจิ
ในเมืองอากิและบ้านพักซามุไรที่ถนนโอคาวาระในตัวเมืองโคจิที่เปิดบ้านเป็นหอประวัติศาสตร์ บ้านพักตระกูลซามุไร มีถนนโดะอิคะจู
และบ้านพักซามุไรที่ถูกล้อมรอบด้วยรั้วที่มีชีวิตของต้นไผ่และต้นอุบาเมะคาชิท่ามกลางบ้านเรือนที่คงสภาพแบบดั้งเดิมในอดีตเอาไว้
แม้ในปัจจุบันก็ยังคงมีอาคารและบรรยากาศในยุคสมัยนั้นหลงเหลืออยู่

*ที่อยู่อาศัยเดิมของตระกูลยามะอุจิ (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ)


เวลาทำการ :7:00 - 17:00
ไม่มีวันหยุด (หยุดเฉพาะวันที่ฝนตกและลมแรง)
ที่อยู่ :โคจิชิ ทาคะโจมะจิ 1-3-35
การเข้าถึง:เดิน 20 นาที จากสถานี JR โคจิ, เดิน 2 นาทีจากป้ายรถรางเคนโจ-มาเอะ
ราคา :ฟรี

*โดะอิคะจู


เวลาทำการ :บ้านโนมูระ 8:00 - 17:00 (เข้าชมจนถึง 16:30)
ที่อยู่อาศัยซามูไร เดินดูภายนอกฟรี
ที่อยู่ :อาคิชิ โดอิ 994
การเข้าถึง:ประมาณ 50 นาที ด้วยรถยนต์จากทางออกนันโคคุ บนทางด่วนโคจิ
ราคา :ฟรี
SHARE ON: