VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

การโบกไฟจับปลา

การโบกไฟจับปลา เป็นวิธีการจับปลาแบบดั้งเดิมที่ทำให้ปลาอายุตกใจจากเสียงตีผิวน้ำด้วยเสา แล้วกวัดแกว่งแสงไฟจากคบเพลิงไล่ต้อนให้ปลาเข้าไปติดตาข่ายที่ขึงไว้ใต้น้ำ ภาพอันตระการตาของคบเพลิงที่สั่นไหวลอยอยู่เหนือผิวลำน้ำยามค่ำคืนที่มืดมิดเป็นประเพณีตามฤดูกาลในช่วงฤดูร้อน ที่สามารถหาดูชมได้ที่แม่น้ำชิมันโตะและแม่น้ำนิโยโดะ เป็นต้น

*นิโยะโดะกะวะ ลุ่มหลงไปกับดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ปลาอะยุ และเหล้า


เจัดขึ้นช่วงปลายเดือนกันยายน
ที่อยู่ :สวนฮะคะวะ (อิโนะโจ ฮะคะวะ)
การเข้าถึง :นั่งรถไฟจากสถานีโคจิ บนสาย JR โดซัน ไปสถานีฮาคาวะ แล้วเดิน 15 นาที ไปนิโยะโดะกะวะ ลุ่มหลงไปกับดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ปลาอะยุ และเหล้า จากสถานี
SHARE ON: