VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

สะพานฮาริมายะ

สะพานฮาริมายะที่ได้รับการขับขานในบทเพลงโยสะโคอิว่า “มองเห็นพระสงฆ์ซื้อปิ่นประดับผมที่สะพานฮาริมายะของเมืองโคจิแคว้นโทะสะ” เป็นสถานที่ที่กลายเป็นฉากในเรื่องราวความรักของ “โอบะ” ลูกสาวของร้านซ่อมหม้อ กับ “จุนชิน” พระสงฆ์แห่งวัดโกะไดซังจิคุรินที่อยู่ทางภาคตะวันออกของเมืองโคจิ

บริเวณรอบสะพานฮาริมายะในอดีตที่ได้รับการบูรณะกลับสู่สภาพเดิม ได้รับการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะสะพานฮาริมายะ มีการตั้งอนุสาวรีย์ที่ได้รับการตั้งชื่อตามตำนานความรักของโอบะกับจุนชิน และได้รับการปรับรูปโฉมใหม่กลายเป็นสวนน้ำที่ฟื้นฟูเสียงการไหลของแม่น้ำโฮริกาว่าให้กลับมาอีกครั้งจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยว

ข้อมูล

ที่อยู่ :
เมืองฮาริมายะ อำเภอโคจิ จังหวัดโคจิ
ติดต่อ :
กองส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโคจิ

โทรศัพท์ : +81-88-823-9457

อีเมล : kc-150300@city.kochi.lg.jp
การเข้าถึง :
● JR จากสถานีโคจิ เดิน 10 นาที

MAP

Route

CLOSE
คลิ๊กที่หมวดหมู่  เพื่อแสดงให้เห็นบนแผนที่
 • สถานีโคจิ
 • สนามบินโคจิเรียวมะ
สิ่งที่ควรทำเมื่อมาโคจิ
 • ธรรมชาติ
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์
 • กิจกรรม
 • วัฒนธรรมการกิน
 • อีเวนท์s
สำหรับนักท่องเที่ยว
 • ฟรี Wi-Fi
 • ร้านปลอดภาษีในจังหวัดโคจิ
 • ตู้ ATM / การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • Currency Exchange
 • จดุ ให้บริการข้อมลู ข่าวสารสาหรบั นักท่องเที่ยว
Disaster Prevention Information
 • สถนที่หลบภัยชั่วคราวและอื่นๆ
 • สถนที่หลบภัย/สถานที่หลบภัยชั่วคราวที่มีที่หลบภัยและอื่นๆ
 • อาคารหลบภัยซึนามิ/หอหลบภัยซึนามิ
 • สถานที่หลบภัยซึนามิ (อาคารสูง ฯลฯ)
SHARE ON: