VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

โจโสะคาเบะ โมโตจิกะ

โจโสะคาเบะ โมโตจิกะ (1539-1599) เป็นขุนพลที่ทำการพิชิตดินแดนส่วนใหญ่ของเกาะชิโกกุในสมัยสงครามกลางเมือง (ปลายศตวรรษที่ 15 - ปลายศตวรรษที่ 16) ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีการจัดงานอีเวนท์ต่างๆ เป็นเวลา 2 วัน เช่น การสาธิตและการแปรขบวนของนักรบปืนทหาร ฯลฯ เพื่อให้ผู้ชื่นชอบโจโสะคาเบะ โมโตจิกะ และผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ได้สนุกสนาน ที่ “พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และคติชนวิทยา” ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่จัดงานอีเวนท์แล้วก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนภูเขาโคโฮซึ่งในอดีตเคยเป็นปราสาทที่พักอาศัยของ โจโสะคาเบะ โมโตจิกะ ที่ด้านหน้ามี “รูปปั้นของโจโสะคาเบะ โมโตจิกะในท่าชูหอกขึ้นฟ้า” ขนาดเท่าบุคคลจริง จึงกลายเป็นจุดถ่ายภาพอีกด้วย นอกจากนี้ “ศาลเจ้าวากามิยะฮาจิมังกู” ที่เป็นศาลเจ้าสำหรับการสักการะโจโสะคาเบะ โมโตจิกะก็เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง ในสวนสาธารณะบริเวณใกล้เคียงมี “รูปปั้นการออกรบครั้งแรกของโจโสะคาเบะ โมโตจิกะ” ตั้งอยู่ บนพื้นดินด้านหน้าของมือซ้ายที่ยื่นออกมาอย่างทรงพลังดูราวกับมือนั้นกำลังจะดึงเกาะชิโกกุเข้ามาอยู่ในกำมือ เป็นรูปลักษณ์ที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

*ภาพการต่อสู้ครั้งแรก (ถนนวาคามิยะฮะจิมัง)


ที่อยู่ :โคจิชิ นากะฮะมะ 6600
การเข้าถึง:
●จากป้ายรถบัสมินามิ-ฮาริยามะบาชิ นั่งรถบัสเมืองโคจิหมายเลข S3 ที่มุ่งไปหาดคัทสึระฮามะ ลงป้ายรถบัสนันไคชูกัคโคโดริ แล้วเดิน 5 นาที
●ประมาณ 50 นาที ด้วยรถยนต์จากทางออกโคจิ บนทางด่วนโคจิ

*ซากปราสาทโอโคะ


ที่อยู่ :นันโกกุชิ โอโคะโจ ยาฮาตะ 1099-1
การเข้าถึง:
●ประมาณ 10 นาที ด้วยรถยนต์จากทางออกนันโคคุ บนทางด่วนโคจิ
●ขึ้นรถไฟจากสถานีโคจิ บนรถไฟโทะสะคุโรชิโอะ สายโกเมน-นาฮาริ ไปสถานีทะโนะ แล้วจากสถานีเดินประมาณ 7 นาที ไปซากปราสาทโอโคะ

*สุสาน


ที่อยู่ :โคจิชิ นากะฮะมะ เท็นโปจิยามะ
การเข้าถึง:
●จากป้ายรถบัสมินามิ-ฮาริยามะบาชิ นั่งรถบัสเมืองโคจิหมายเลข S3 ที่มุ่งไปหาดคัทสึระฮามะ ลงป้ายรถบัสรถบัสโมโตจิกะ-โกะ ชิเซคิ-มาเอะ แล้วเดิน 5 นาที

*ซากปราสาทอุราโตะ


ที่อยู่ :โคจิชิ อุราโดะชิโระยะมะ 830
การเข้าถึง:
●จากป้ายรถบัสมินามิ-ฮาริยามะบาชิ นั่งรถบัสเมืองโคจิหมายเลข S3 ที่มุ่งไปหาดคัทสึระฮามะ ลงป้ายรถบัสเรียวมะ คิเน็นคังมาเอะ แล้วเดิน 5 นาที
●30 นาที ด้วยรถยนต์จากทางออกโคจิ บนทางด่วนโคจิ
SHARE ON: