VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ประวัติศาสตร์

จังหวัดโคจิถูกเรียกว่า “โทะสะ” มาตั้งแต่ดั้งเดิม จุดเริ่มต้นสืบเนื่องมาจากตำนานเทพเจ้าที่สร้างประเทศญี่ปุ่น ได้เรียกดินแดนแห่งนี้ว่า “โทะสะโนะคุนิทะเกะโยริวะเกะ” ว่ากันว่าตำนานย้อนกลับไปจนถึงสถานที่เคยเป็นประเทศของผู้ชายที่มีความเป็นชายชาตรี หลังจากที่โจโสะคาเบะได้รวบรวมดินแดนโทะสะให้เป็นหนึ่งเดียวแล้ว ในปี 1601 ยามาอุจิ คาสึโทโยะได้เข้ามาในดินแดนนี้เพื่อมาเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นโทะสะนิจูยงมังโกคุ แทนทีโจโสะคาเบะที่เสียชีวิตในสงครามเซกิกะฮาระ

ในช่วงปลายยุคศักดินา มีนักรบผู้รักชาติจำนวนมากได้ออกมามีบทบาทในระดับประเทศ เช่น ซากาโมโตะ เรียวมะ ที่มีผู้คนชื่นชอบเป็นจำนวนมากในประเทศญี่ปุ่น และตั้งแต่สมัยช่วงปี 1860 เป็นต้นมาก็มีทั้งนักคิด นักธุรกิจ นักวิชาการ และวีรบุรุษจำนวนมากมายออกมามีบทบาทในสังคม

พิคอัพ

SHARE ON: