VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ขนมหวาน (ไอศครีมโคจิ/พุดดิ้งไร่ชาของอิเคะงาวะฉะเอน)

ขนมหวาน (ไอศครีมโคจิ/พุดดิ้งไร่ชาของอิเคะงาวะฉะเอน)
ไปจนถึงขนมหวานที่เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ มีขนมหวานชั้นเลิศจำนวนมากที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาทำเป็นขนม เช่น “ไอสคริน” ซึ่งเป็นไอศครีมที่มีลักษณะพิเศษคือรสสัมผัสที่บางเบาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว,
ไอศครีมเชอร์เบ็ตที่ใช้ผลไม้ตระกูลส้มภายในท้องถิ่นซึ่งมีอยู่หลากหลายชนิดอย่างไม่อั้น,
พุดดิ้งที่ใช้ชาเขียวคุณภาพสูงที่เลี้ยงให้โตขึ้นด้วยความเอาใจใส่ เป็นต้น

*โคจิไอซ์ (ร้านค้า)


ที่อยู่ :อิโนะโจ ยานาโนะเสะคะมิบุน 807-1


*ไร่ชาอิเคะกะวะ พุดดิ้งชา


ที่อยู่ :นิโยโดะกะวะโจ โดอิโค 695-4


*มันเท็นโนะโฮชิไดฟุคุ


ที่อยู่ :ทสึโนะโจ ฟุนะโตะ 4939
โคจิชิ มินามิกะวะโซเอะ 24-15


*อิโมะเคนปิ


ที่อยู่ :ฮิดากะมุระฮงโก 573-1
SHARE ON: