VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

โซดะบุชิ

จังหวัดโคจิมีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นแหล่งผลิตของ "คัทสึโอะบุชิ(ปลาคัทสึโอะแห้ง)" อันเป็นสิ่งสำคัญต่อดาชิ (น้ำซุปเคี้ยว) ในอาหารญี่ปุ่น แต่ก็อย่าได้ลืม "โซดะบุชิ" ซึ่งเป็นบุชิฝอยทำด้วย "ปลาเมจิกะ (โซดะคัทสึโอะ)" ไป
กล่าวกันว่าปลาเมจิกะซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับคัทสึโอะนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับคัทสึโอะแล้วจะมีเลือดเยอะทำให้ดาชิที่ทำจากบุชิฝอยของมันจะมีรสชาติที่เข้มข้นและมีกลิ่นหอมอย่างมาก
ด้วยเพราะจะถูกใช้ในอาหารที่ต้องการให้ติดรสเข้ม ส่วนใหญ่จึงถูกส่งขายในเชิงพาณิชย์โดยจะไม่ค่อยได้ใช้ในครอบครัวทั่วไป และจะถูกใช้มากในร้านอาหารญี่ปุ่นหรือห้องอาหารญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับดาชิของซารุโซบะในร้านโซบะอีกด้วย

เนื่องจากระดับความสดของปลาเมจิกะตกลงได้ง่ายจึงต้องทำการแปรรูปใกล้กับบริเวณท่าเรือเท่านั้น ที่เมืองท่าโทสะชิมิซุอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดโคจินั้น ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในด้านปริมาณการผลิตโซดะบุชิของญี่ปุ่นที่ผูกขาดรายเดียวตั้งแต่การจับขึ้นมาแล้วแปรรูปเป็นโซดะบุชิ จนถึงการจัดส่งสินค้า
ปลาเมจิกะนั้นสามารถทำการจับได้ตลอดทั้งปีแต่ไขมันจะเพิ่มแตกต่างกันตามแต่ละฤดูกาลคุณภาพของโซดะบุชิที่เปลี่ยนแปลงไปนี้คือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษ เนื่องจากปลาเมจิกะที่ถูกจับในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมจะมีไขมันน้อยและตัวใหญ่พอเหมาะ จึงสามารถใช้ทำน้ำซุปได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมาะสมที่สุดในการเป็นโซดะบุชิ

ทั้งนี้จะขอแนะนำ "ดาชิโชยุ" ในการลิ้มรสโซดะบุชิอย่างสบายๆ ถึงแม้จะอยู่ที่บ้าน เมื่อใส่ก้อนโซดะบุชิไว้ในไหโชยุแล้ว ทั้งรสและความเข้มข้นจะเด่นชัดออกมาจนเกิดใหม่เป็นโชยุชั้นเลิศ
รสชาติของโซดะบุชิที่ก่อเกิดจากท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีของโคจินั้นได้ถูกใช้ในอาหารและวัตถุดิบต่างๆอย่างแพร่หลาย
SHARE ON: