VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ปลาชิงโกะ

ปลาโซดะกัทสึโอะชนิดหนึ่งจะถูกเรียกว่าปลาเมจิกะ ปลาเมจิกะขนาดเล็กที่ถูกจับได้ในอ่าวโทะสะเฉพาะช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายนเท่านั้นที่จะถูกเรียกว่า “ปลาชิงโกะ” และกลายเป็นอาหารตามฤดูกาลในช่วงหน้าร้อน ปลาชิงโกะเป็นปลาที่สูญเสียความสดได้ง่ายมากจนเรียกได้ว่าต้องรับประทานภายในวันเดียวกันกับที่ตกได้ ปลาชิงโกะที่จะรับประทานแบบดิบได้ต้องเป็นปลาที่จับขึ้นมาทานบนเรือหาปลาหรือเฉพาะในเมืองที่อยู่ใกล้ท่าเรือประมงเท่านั้น

การรับประทานปลาชิงโกะในรูปแบบของซาชิมิให้รสสัมผัสหนึบหนับของเนื้อปลาราดด้วยน้ำส้มหมักจากมะนาวบุชุกังถือว่าเป็นรสชาติอันน่าตื่นเต้นของฤดูกาล รสสัมผัสแบบนี้ไม่สามารถลิ้มรสได้จากปลาอื่น
SHARE ON: