VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ชิมิซึซาบะ

ชิมิซึซาบะ คือ โกะมะซาบะที่เติบโตในบริเวณนอกชายฝั่งอะชิซุริที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารสำหรับปลาซาบะ
และมีกระแสน้ำขึ้นน้ำลงที่รวดเร็ว ความสดคือจุดขาย สามารถทานได้ทั้งแบบซาชิมิและทาทาคิ เนื้อปลาสดๆ แน่นๆ
ในวินาทีที่นำเข้าปาก ไขมันที่ละลายออกมาแผ่ซ่านยิ่งทวีให้อาหารคำหนึ่งนั้นมีค่า
ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงไปจนถึงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีไขมันมากที่สุด

*ชิมิซึซาบะ


ฤดู:เดือนธันวาคม - เดือนมีนาคม
ที่อยู่ :แหล่งผลิตที่สำคัญ:โทสะชิมิสุชิ
SHARE ON: