VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

หมูชิมันโตะ

เนื้อหมูชิมันโตะเป็นหมูที่เลี้ยงในเขตคุโบคาวะ เมืองชิมันโตะในเขตลุ่มแม่น้ำชิมันโตะ รสชาติของเนื้อหมูจะแตกต่างกันไปตามอาหารที่เลี้ยง หมูที่กินข้าวสาลีเป็นอาหารไขมันจะมีรสหวาน หมูที่กินข้าวเป็นอาหารจะมีไขมันคุณภาพดีเนื้อนุ่มละเอียดเป็นเอกลักษณ์
ข้าวหน้าหมูที่ใช้ข้าวที่ปลูกในเมืองชิมันโตะร่วมกับเนื้อหมูชิมันโตะจัดว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัด
SHARE ON: