VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ชาโคจิ

"ชาญี่ปุ่น" เครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้ในวัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่น โดยแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงนั้นก็คือ เกียวโตและชิซุโอกะ แต่จังหวัดโคจิเองก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่รู้เรื่องชาเป็นอย่างดีว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชาดีซ่อนตัวอยู่ จังหวัดโคจิที่มีภูเขาห้อมล้อมนั้นมีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่เข้ากันได้ดีกับการเพาะปลูกชาเทียบเท่ากับชาภูเขาคุณภาพสูงที่เติบโตเองตามธรรมชาติโดยแหล่งผลิตสำคัญคือพื้นที่ลาดชันสูงบริเวณภูเขาที่มีน้ำใสสะอาดจากแม่น้ำนิโยโดะและแม่น้ำชิมันโตะไหลผ่าน ซึ่งมีความต่างของอุณหภูมิในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเพาะปลูกชา ชาชั้นเลิศนามว่า คินโชคุโทเม (สีอำพันใส)ได้ถูกเรียกใหม่อย่างติดปากต่อมาว่า "ชาโทสะ"
ด้วยจุดเด่นที่กลิ่นหอมและรสชาตินุ่มลึกที่อัดแน่นไปด้วยความงดงามอย่างเป็นธรรมชาตินี้เอง จึงกลายเป็นของสำคัญสำหรับชาชิ (ผู้ที่มีทักษะด้านการผสมชาผลิตชาให้ดียิ่งขึ้น) ในฐานะส่วนผสมที่สร้าง "อิมแพคทางรสชาติ" ให้กับใบชาต่างๆ
ภายในจังหวัดมีแหล่งผลิตชาโทสะอยู่เป็นจำนวนมาก จึงสามารถเพลิดเพลินไปกับการดื่มเปรียบเทียบรสชาติ,กลิ่นหอม, สี, ความเข้มและรสฝาดที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยตามแต่ละสภาพแวดล้อมและฤดูกาลเก็บเกี่ยว
นอกจากนี้ บริเวณลุ่มน้ำโยขิโนะมีการผลิต "ชาโกอิชิ" ชาหมักที่ใส่กรดแลคติก ส่วนบริเวณโทวะและเมืองซาคาวะมีการผลิตชาแดง
เชิญชมทัศนียภาพอันงดงามจากการเพาะปลูกชา ทางลาดชันสูงที่ตัดลึกเข้าไปในหุบเขา ไร่ชาสีสดที่เกิดขึ้นเป็นเป็นทิวแถวคดเคี้ยวชวนให้รู้สึกถึงวันวานซึ่งเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่รู้จักกันว่าเป็นญี่ปุ่นในช่วงเวลาวันวานอันแสนสุขแห่งนี้
ชาโทสะอันภาคภูมิใจของโคจินี้จะดูแลเยี่ยวยาทั้งดวงตาและจิตใจด้วยความงดงามและรสชาติอันนุ่มลึก
SHARE ON: