VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ไอสุกุรีน

"ไอสุกุรีน" เป็นของหวาน (ขนมหวาน) ที่เป็นตัวแทนของโคชิ ถ้ามองด้วยตาจะคล้ายไอศกรีม แต่เมื่อมองใกล้ ๆ จะค้ลาย "น้ำแข็งไส" สัมผัสถึงความนุ่มได้มากกว่าไอศกรีม มีความกรอบและหวานตามธรรมชาติ รสชาติกระจายในปาก
SHARE ON: