VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ผลไม้

เนื่องจากจังหวัดโคจิมีช่วงเวลารับแดดยาวนาน มีภูมิอากาศอบอุ่น และมีความแตกต่างกันระหว่างอุณหภูมิตอนเช้ากับตอนเย็นมาก จึงทำให้ผลไม้เติบโตพร้อมคุณภาพชั้นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตของผลไม้จำพวกส้มนั้นมีชื่อเสียงอย่างมาก
มีการเพาะปลูกผลไม้จำนวนมาก เช่น “ส้มโคนัทสึ” เป็นส้มที่บ่งบอกการมาเยือนของต้นฤดูร้อน
มีในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเป็นฤดูกาลแห่งความอร่อย “ส้มบุนตัน”
มีเอกลักษณ์ที่ความหอมหวานเฉพาะตัวช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายนเป็นฤดูกาลแห่งความอร่อย “ฟรุ๊ตโทเมโท”
ด้วยวิธีเพาะปลูกแบบพิเศษทำให้ได้มะเขือเทศที่หวานราวกับผลไม้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมเป็นฤดูกาลแห่งความอร่อย
SHARE ON: