VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

อาหารจากแม่น้ำ

ในจังหวัดโคจิมีสายน้ำที่ใสบริสุทธิ์หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก เป็นแม่น้ำที่ใสบริสุทธิ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สามารถลิ้มรสความสุขจากแม่น้ำที่มีอยู่อย่างหลากหลายเฉพาะในโคจิ
และความอร่อยของสิ่งที่จับได้จากแม่น้ำที่ใสบริสุทธิ์ดังกล่าวนี้มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วประเทศ เช่น “ปลาอายุ”
ที่มีกลิ่นหอมหวลได้รับการเรียกขานว่าเป็นราชินีแห่งสายน้ำอันใสบริสุทธิ์ “กุ้งแม่น้ำ”เมื่อนำไปทอดจะทานได้ทั้งเปลือก
“ปลาไหลเพาะเลี้ยง” ที่มีเนื้อนุ่มชุ่มไขมันกับ “ปลาไหลธรรมชาติ” ที่มีรสเลิศและหาทานได้ยาก “สาหร่ายอาโอสะ”
ที่มีสีเขียวสดใสและรสชาติที่หอมเย้ายวนใจ เป็นต้น

*กุ้งแม่น้ำ


ฤดู: เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน


*ปลาไหล


ฤดู: เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม


*ปลาอะยุและปลาแซลมอน


ฤดู:ปลาอะยุ เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
ปลาแซลมอน เดือนมีนาคม-เดือนพฤศจิกายน


*สาหร่ายแม่น้ำ


เวลาเก็บเกี่ยว:
สาหร่ายสีเขียวแห้ง เดือนธันวาคม - เดือนมีนาคม
สาหร่ายอ่อน เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน
SHARE ON: