VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

เทศกาลยิงธนูบนหลังม้า (ศาลเจ้าโนะเนะฮาจิมังกู/ศาลเจ้าคาสึกะ)

การยิงธนูบนหลังม้า (ยาบุซาเมะ) เป็นพิธีกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ทำการยิงธนูให้เข้าเป้าทั้งที่ยังขี่อยู่บนหลังม้าที่กำลังควบอยู่ ที่จังหวัดโคจิ
การยิงธนูบนหลังม้าที่มีชื่อเสียงคือที่ศาลเจ้าโนะเนะฮาจิมังกูเป็นสถานที่ขอพรเพื่อให้เก็บเกี่ยวธัญพืชได้อย่างอุดมสมบูรณ์สืบเนื่องติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยคามาคุระ (จัดในวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือนตุลาคมของทุกปี)
และที่ศาลเจ้าคาสึกะเป็นที่ตั้งของต้นสนสุงิที่มีอายุกว่า 1,000 ปี (ฤดูใบไม้ร่วงของทุกปี (วันที่ 17 กันยายนตามปฏิทินเก่า))

ข้อมูล

ติดต่อ :
แผนกอุตสาหกรรมการก่อสร้างเมืองโทโย

โทรศัพท์ : +81-887-29-3395
SHARE ON: