VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

เทศกาล "โอเกียกุ" แห่งโทะสะ

ที่จังหวัดโคจิจะเรียกงานเลี้ยงรับรองว่า “โอเกียกุ” งาน “โอเกียกุ”
แห่งโทะสะจะจัดขึ้นต้นเดือนมีนาคมของทุกปีในฐานะที่เป็นอีเวนท์ที่ได้สนุกสนานกับวัฒนธรรมอาหารโคจิ
ในย่านการค้าจะมีการจัดอีเวนท์มากถึง 40 งานในระหว่างช่วงเทศกาล เช่น “งานโอเกียกุที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น”
ที่เต็มไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสของผู้คนที่มาดื่มเหล้าสาเกด้วยกัน,
งานโอเกียกุสามารถลิ้มรสอาหารไปพร้อมกับการฟังทอล์กโชว์สนุกๆ มีคนดังที่มีความผูกพันกับจังหวัดโคจิมาเป็นแขกรับเชิญ,
งานโอเกียกุเป็นงานจัดเลี้ยงบนรถรางหรือในขบวนรถไฟ เป็นต้น

เทศกาล “โอเกียกุ” แห่งโทะสะ
ต้น - กลางเดือนมีนาคม
ที่อยู่ :ในเมืองโคจิ

ข้อมูล

MAP

Route

CLOSE
คลิ๊กที่หมวดหมู่  เพื่อแสดงให้เห็นบนแผนที่
 • สถานีโคจิ
 • สนามบินโคจิเรียวมะ
สิ่งที่ควรทำเมื่อมาโคจิ
 • ธรรมชาติ
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์
 • กิจกรรม
 • วัฒนธรรมการกิน
 • อีเวนท์s
สำหรับนักท่องเที่ยว
 • ฟรี Wi-Fi
 • ร้านปลอดภาษีในจังหวัดโคจิ
 • ตู้ ATM / การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • Currency Exchange
 • จดุ ให้บริการข้อมลู ข่าวสารสาหรบั นักท่องเที่ยว
Disaster Prevention Information
 • สถนที่หลบภัยชั่วคราวและอื่นๆ
 • สถนที่หลบภัย/สถานที่หลบภัยชั่วคราวที่มีที่หลบภัยและอื่นๆ
 • อาคารหลบภัยซึนามิ/หอหลบภัยซึนามิ
 • สถานที่หลบภัยซึนามิ (อาคารสูง ฯลฯ)
SHARE ON: