VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ธงปลาคาร์ฟข้ามแม่น้ำ (การข้ามแม่น้ำชิมันโตะ)

ในเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ที่ต้นไม้เพิ่งออกใบเขียวขจีสวยงาม "ธงปลาคาร์ฟ" หลากสีมากกว่า 500 ตัว ก็แหวกว่ายอยู่บนฟ้าเหนือแม่น้ำชิมันโตะ (Shimanto River)
“ธงปลาคาร์ฟ” เป็นการขอพรให้เด็กผู้ชายประสบความสำเร็จในชีวิต และมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยถือเป็นธรรมเนียมที่ในสวนของแต่ละบ้าน จะประดับธงรูปปลาคาร์ฟเอาไว้ ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และทำสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณทั่วประเทศญี่ปุ่น “ธงปลาคาร์ฟข้ามแม่น้ำ” คือการที่ธงปลาคาร์ฟเหล่านั้นมารวมกันปลิวไสวอยู่เหนือแม่น้ำนั่นเอง ในปัจจุบันสามารถพบเห็นธงปลาคาร์ฟข้ามแม่น้ำได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น แต่กิจกรรมนี้มีจุดกำเนิดอยู่ที่เขตโตะคาวะ แม่น้ำชิมันโตะ (Shimanto River) ของโคจินี้
โดยเริ่มจากคำพูดของบรรดาเด็กชายท้องถิ่นในปี 1973 ประมาณว่า “พอโตขึ้น ที่บ้านก็ค่อยๆประดับธงปลาคาร์ฟน้อยลง” บรรดาคนหนุ่มท้องถิ่นที่ได้ยินดังนั้น จึงรวบรวมธงปลาคาร์ฟที่ไม่ได้ถูกนำไปประดับมาประมาณ 50 ตัว แล้วนำไปประดับข้ามแม่น้ำด้วยเชือก

“ธงปลาคาร์ฟข้ามแม่น้ำ” ที่เริ่มมาจากการตอบสนองต่อความรู้สึกของบรรดาเด็กชายนี้ ได้จัดตั้งแต่ปี 1974 ต่อมาทุกปี และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศมารวมตัวกัน
นอกจากนี้ “ธงปลาคาร์ฟข้ามแม่น้ำ” ก็เคยได้ข้ามผ่านพรมแดนประเทศมาแล้ว จากการดำเนินแผนงานขนาดใหญ่ทำธงปลาคาร์ฟข้ามแม่น้ำไนแองการา ตามข้อเสนอของชาวอเมริกันที่ได้รับการมอบหมายจากการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ซึ่งก็สำเร็จด้วยธงปลาคาร์ฟ 200 ตัวที่แหวกว่ายข้ามบนแม่น้ำไนแองการาความกว้าง 260 เมตร จึงนับได้ว่าธงปลาคาร์ฟข้ามแม่น้ำเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ข้อมูล

ที่อยู่ :
โซะงาวะ เมืองชิมันโตะ จังหวัดโคจิ
การเข้าถึง :
●ประมาณ 60 นาที ด้วยรถยนต์จากทางออกชิมันโตะโจ-ชูโอ บนทางด่วนโคจิ
●ขึ้นรถไฟจากสถานี JR โคจิ บนสาย JR โดซัน ไปที่สถานีคุโบะคาวะ ขึ้นรถไฟจากสถานีคุโบะคาวะ บนสาย JR โยโดะ แล้วลงที่สถานีโทคาวะ ห่างประมาณ 400 เมตร จากสถานีโทคาวะ

MAP

Route

CLOSE
คลิ๊กที่หมวดหมู่  เพื่อแสดงให้เห็นบนแผนที่
 • สถานีโคจิ
 • สนามบินโคจิเรียวมะ
สิ่งที่ควรทำเมื่อมาโคจิ
 • ธรรมชาติ
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์
 • กิจกรรม
 • วัฒนธรรมการกิน
 • อีเวนท์s
สำหรับนักท่องเที่ยว
 • ฟรี Wi-Fi
 • ร้านปลอดภาษีในจังหวัดโคจิ
 • ตู้ ATM / การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • Currency Exchange
 • จดุ ให้บริการข้อมลู ข่าวสารสาหรบั นักท่องเที่ยว
Disaster Prevention Information
 • สถนที่หลบภัยชั่วคราวและอื่นๆ
 • สถนที่หลบภัย/สถานที่หลบภัยชั่วคราวที่มีที่หลบภัยและอื่นๆ
 • อาคารหลบภัยซึนามิ/หอหลบภัยซึนามิ
 • สถานที่หลบภัยซึนามิ (อาคารสูง ฯลฯ)
SHARE ON: