VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

โคอิโนโบริ (การข้ามแม่น้ำชิมันโตะ)

ตั้งแต่เดือนเมษาถึงพฤษภาที่ใบไม้ใบหญ้าอันเขียวขจีเริ่มแตก
ยอดบนเทือกเขาอย่างสวยงาม
จะสามารถมองเห็นธงปลาคาร์ปโคอิโนโบริสีสันสวยสดกว่า
500 ตัวโบกสะบัดรับลมแม่น้ำ
เสมือนมีปลาคาร์ปจำนวนมากมายกำลังแหวกว่ายอยู่ในแม่น้ำ
ชิมันโตะอย่างใจเย็น เขตโทกาวะเป็นแหล่งริเริ่มการจัด
“โคอิโนโบริข้ามแม่น้ำ”
ที่แพร่หลายออกไปทั่วประเทศในปัจจุบัน
กลายเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี 1974 จนปัจจุบันนี้
มีแขกผู้มาเพื่อชมธงปลาคาร์ปโคอิโนโบริที่ใส่ความฝันของเด็กๆ
ลงไปแหวกว่ายอยู่ในลำน้ำอันใสสะอาดเป็นจำนวนมาก

ข้อมูล

ที่อยู่ :
โซะงาวะ เมืองชิมันโตะ จังหวัดโคจิ
การเข้าถึง :
● จากเมืองชิมันโตะ/เมืองโคจิ 65 กิโลเมตร (1 ชั่วโมง 15 นาที)

● จากเมืองโคจิ ขึ้นโคจิ IC (ทางด่วน) → นากาโทะสะ IC (ทางด่วน) → ทางหลวงแผ่นดินสาย 56 (เลี้ยวซ้ายที่คุโบะกาวะ) → ทางหลวงแผ่นดินสาย 381 (ไปทางอุวะจิมะ, ก่อนถึงสถานีโซกาวะ​0.4 กิโลเมตร), ประมาณ 110 กิโลเมตร

เส้นทางรถยนต์โคจิ จากนากาโทะสะ IC (ทางด่วน) ประมาณ 59 กิโลเมตร

● จากสถานีโคจิ JR สายโดะซัน ""สถานีคุโบะกาวะ"" (รถด่วนพิเศษ) ประมาณ 1 ชั่วโมง จาก "" สถานีคุโบะกาวะ"" ด้วย JR สายโยโดะ จนถึง ""สถานีโซกาวะ"" (รถจอดทุกสถานี) ประมาณ 45 นาที

*จาก JR ""สถานีโซกาวะ"" ประมาณ 0.4 กิโลเมตร

MAP

Route

CLOSE
คลิ๊กที่หมวดหมู่  เพื่อแสดงให้เห็นบนแผนที่
 • สถานีโคจิ
 • สนามบินโคจิเรียวมะ
สิ่งที่ควรทำเมื่อมาโคจิ
 • ธรรมชาติ
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์
 • กิจกรรม
 • วัฒนธรรมการกิน
 • อีเวนท์s
สำหรับนักท่องเที่ยว
 • ฟรี Wi-Fi
 • ร้านปลอดภาษีในจังหวัดโคจิ
 • ตู้ ATM / การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • Currency Exchange
 • จดุ ให้บริการข้อมลู ข่าวสารสาหรบั นักท่องเที่ยว
Disaster Prevention Information
 • สถนที่หลบภัยชั่วคราวและอื่นๆ
 • สถนที่หลบภัย/สถานที่หลบภัยชั่วคราวที่มีที่หลบภัยและอื่นๆ
 • อาคารหลบภัยซึนามิ/หอหลบภัยซึนามิ
 • สถานที่หลบภัยซึนามิ (อาคารสูง ฯลฯ)
SHARE ON: