VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

เกลือแสงอาทิตย์ (Tenpien)

แสงแดดที่มีมากมาย, ทะเลอันอุดมสมบูรณ์, สายลม โคจิ มีสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำเกลือชั้นยอด ทั้งสามสิ่งนี้มารวมอยู่ในที่เดียวกันที่นี่
"เกลือแสงอาทิตย์" (Tenpien) ของโคจิ นั้นไม่ได้ใช้การให้ความร้อนแม้แต่ครั้งเดียว แต่ใช้พลังงานธรรมชาติ ซึ่งก็คือ อุณหภูมิของพระอาทิตย์ และลมจากภูเขาหรือทะเล เพิ่มให้น้ำระเหยไปตามกาลเวลาจนเสร็จ
ดังนั้นจึงมีความแตกต่างจากเกลือที่ทำโดยการให้ความร้อนอย่างรวดเร็ว เป็นการค่อยๆกลายเป็นผลึกโดยที่ไม่เสียแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำทะเล และเนื่องจากการที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุ จึงเป็นเกลือที่มีรสชาติลึกซึ้ง ทั้งรสหวานอ่อนๆตามธรรมชาติและรสขม ไม่ใช่เกลือที่มีเพียงแต่ความเค็มเท่านั้น

วิธีการทำโดยทั่วไป เริ่มจากดึงน้ำทะเลดิบมาจากกระแสน้ำคุโรชิโอะ แล้วทำให้น้ำระเหยไปด้วยพลังของลมและแสงอาทิตย์จนได้ความเข้มข้นที่เหมาะสม เพื่อทำน้ำทะเลที่มีปริมาณเกลือเข้มข้น เสร็จแล้วจึงถ่ายลงสู่กล่องที่ "เรือนตกผลึก" ซึ่งในหน้าร้อน อุณหภูมิภายในสูงถึง 60 องศา แล้วใช้ความร้อนของพระอาทิตย์ค่อยๆทำให้แห้ง จนตกผลึก ในช่วงนี้เอง ที่จะรู้สึกว่าสามารถคนได้ด้วยมือเอง จนสำเร็จได้ด้วยเทคนิคและความเชี่ยวชาญ
โดยเกลือแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆถูกทำขึ้นนั้นใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ในหน้าร้อนที่พระอาทิตย์แรงกล้า และประมาณ 2 เดือนในหน้าหนาว
ที่นี่มีสถานที่ผลิตเกลือที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสประสบการณ์การทำ “เกลือแสงอาทิตย์” (Tenjitsuen) อยู่ด้วย
ทั้งชมกระบวนการผลิตและฟังบรรยาย, ทำเกลือด้วยตนเองก็ได้
“เกลือแสงอาทิตย์” (Tenpien) ที่ทำด้วยตนเองคงจะรู้สึกอร่อยมากยิ่งขึ้นเป็นแน่

ข้อมูล

สถานที่

ชื่อสถานที่ ที่อยู่
แฟกซ์
เวลาทำการ ภาษาที่จอง
ชื่อสถานที่
สถาบันฝึกสอนการทำเกลือแสงอาทิตย์ครบวงจรในเมืองทะโนะ
ที่อยู่
2703-6 ทะโนะโจ
แฟกซ์
+81-887-38-2813
เวลาทำการ
9:00~16:00
วันหยุด:วันอังคาร (ถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้หยุดวันถัดไป)
ภาษาที่จอง
เฉพาะภาษาญี่ปุ่น
※สามารถใช้ศูนย์บริการล่ามได้ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย)
ชื่อสถานที่
สมาคมโซะรุโตะบี
ที่อยู่
90-4 คุมะโนะอุระ คุโระชิโอะโจ ฮะตะกุน โคจิเคง
แฟกซ์
+81-880-55-2040
เวลาทำการ
9:00~16:00
วันหยุด:วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (จองได้ในวันเปิดทำการ)
ภาษาที่จอง
เฉพาะภาษาญี่ปุ่น
ชื่อสถานที่
โซะรุทีบ
ที่อยู่
333 นะดะ คุโระชิโอะโจ ฮะตะกุน โคจิเคง
แฟกซ์
+81-880-55-3226
เวลาทำการ
9:00~17:00
วันหยุด:ไม่มี
ภาษาที่จอง
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย
SHARE ON: