VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ชาวเวอร์ไคลมมิ่ง

ชาวเวอร์ไคลมมิ่ง (Shower Climbing) เป็นกีฬาที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นโดยการปีนสวนกระแสการไหลของต้นน้ำไปบนน้ำตกเตี้ยๆ (หุบเขาเล็กๆ) โดยให้ร่างกายคุ้นเคยกับน้ำ เมื่อปีนขึ้นไปจนถึงเส้นชัยแล้วรู้สึกสดชื่นเป็นอย่างมาก
ส่วนที่แตกต่างจากการปีนหน้าผาคือการได้รู้สึกถึงความเชี่ยวกรากของน้ำ
สามารถรู้สึกได้ถึงความเย็นของน้ำจากภูเขาและไอออนลบ จากฝักบัวธรรมชาติ อีกทั้งยังได้พบเจอปลาน้ำจืดและสัตว์ต่างๆ
ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำ ทำให้จิตใจสดชื่นได้อีกด้วย

*เครือข่ายซะคะวะ


เวลาทำการ:9:00 -/13:30 -
เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม
ข้อมูล:สถานที่นัดพบ: ซะกะวะโจ ฮงโกโค 2405-6
การเข้าถึง:
ราคา:4,000 เยน (สูงกว่าเด็กประถมและมัธยม)
จำเป็นต้องจองล่วงหน้าก่อนภายใน 2 วัน
http://sakawa.info
*ผู้เข้าร่วม (กลุ่ม) จำเป็นต้องมีคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้
SHARE ON: