VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ล่องเรือ

หากท่านต้องการเพลิดเพลินกับโคจิ ที่หันออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกที่ยิ่งใหญ่ เราก็ขอแนะนำการล่องเรือ ชายฝั่งของโคจินั้นทอดยาวจากตะวันออกไปตะวันตก ความยาวประมาณ 713 ก.ม. โดยมีรูปแบบภูมิศาสตร์ต่างๆต่อเนื่อง เช่น หาดทรายชื่อดังอย่าง คัทสึระฮามะ (Katsurahama) และอื่นๆ, มุโรโตะ (Muroto), แหลม 2 แห่งของอะชิซุริ (Ashizuri), แนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะซึ่งเป็นหน้าผาสูงต่อกันไป
และด้วยการออกไปล่องเรือ คุณยังสามารถที่จะชมหน้าผาสูงระดับ 80 เมตร ที่โผล่ขึ้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกได้จากทางทะเล รวมทั้งยังเพลิดเพลินไปกับพระอาทิตย์ที่ลับลงมหาสมุทรได้อีกด้วย

อีกทั้ง จากการล่องเรือ ท่านสามารถที่จะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล ที่เกิดจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ซับซ้อน และกระแสน้ำ “คุโรชิโอะ” ซึ่งไหลผ่านเส้นศูนย์สูตรได้ ทะเลของโคจิที่ได้รับอิทธิพลกระแสน้ำอุ่นของคุโรชิโอะนั้น แม้ในฤดูหนาวอุณหภูมิก็ไม่ต่ำลงไปเกินกว่า 15℃ ด้วยเหตุนี้เองปะการังหลายชนิด อย่าง ปะการังโต๊ะ, ปะการังชิโคโระ และปะการังอื่นๆ จึงมีชีวิตอยู่ได้ โดยรอบๆปะการังเหล่านี้ก็จะมีปลาเขตร้อนสีสันสวยงาม เช่น ปลาผีเสื้อ, ปลาสลิดหิน ว่ายวนอยู่รอบๆ รวมทั้งที่นี่ยังมีบริเวณที่กำหนดเป็นสวนใต้ทะเลแห่งแรกของญี่ปุ่นด้วย ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโดยธรรมชาติในน้ำทะเลที่ใส ด้วยเรือท้องกระจก และอื่นๆได้
นอกจากนี้หากออกไปยังมหาสมุทร คุณยังสามารถที่จะได้พบกับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ เช่น ฝูงปลาโลมา หรือ ปลาวาฬที่ยาวเกินกว่า 10 เมตรได้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถเห็นเต่าทะเลที่อาศัยและวางไข่บนหาดทรายของโคจิ, ปลาอีโต้มอญ ที่นิยมในการตกปลา, ปลากระเบน และอื่นๆอีกด้วย

ข้อมูล

สถานที่

ชื่อสถานที่ ที่อยู่
แฟกซ์
เวลาทำการ ภาษาที่จอง
ชื่อสถานที่
เรือข้ามฟากโอะคะโนะ
ที่อยู่
สถานที่รวมกลุ่ม…ท่าเรือประมงอิสะ (1181 อะชิซุริมิซุคิ โทะสะชิมิซุชิ)
แฟกซ์
+81-880-31-0233
เวลาทำการ
8:00~19:00
วันหยุด:ไม่มี
ภาษาที่จอง
เฉพาะภาษาญี่ปุ่น
ชื่อสถานที่
ฮิเดะมะรุ
ที่อยู่
สถานที่รวมกลุ่ม…ท่าเรือประมงอิสะ (1181 อะชิซุริมิซุคิ โทะสะชิมิซุชิ)1)
แฟกซ์
+81-90-5140-3017
เวลาทำการ
8:00~19:00
วันหยุด:ไม่มี
ภาษาที่จอง
เฉพาะภาษาญี่ปุ่น
ชื่อสถานที่
ศูนย์รวมประสบการณ์คุโระชิโอะ
ที่อยู่
625 คะชิวะจิมะ โอทสึคิโจ ฮะตะกุน
แฟกซ์
+81-880-62-8022
เวลาทำการ
8:30~17:30
ไม่มีวันหยุด
ภาษาที่จอง
เฉพาะภาษาญี่ปุ่น
ชื่อสถานที่
ACT ทราเวล สำนักงานโคชิ
ที่อยู่
108 โอะทสึ โอโนะโกะ สุซะคิชิ
แฟกซ์
-
เวลาทำการ
9:00-17:00
วันหยุด:วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ภาษาที่จอง
ญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ชื่อสถานที่
เรือท่องเที่ยวทะทสึคุชิ (เรือแก้ว)
ที่อยู่
19-10 ทะทสึคุชิ โทะสะชิมิซุชิ
แฟกซ์
+81-880-85-0037
เวลาทำการ
8:00~17:00 (เดือนมีนาคม-เดือนพฤศจิกายน)
8:00~16:30 (เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์)
วันหยุด:ไม่มี
ภาษาที่จอง
ญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
SHARE ON: