VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

การตกปลาอายุแบบโทะโมสุริ

ปลาอายุเป็นปลาน้ำจืดที่เกิดในแม่น้ำแต่ไปโตในทะเล แล้วหวนกลับมายังแม่น้ำอีกครั้งเนื่องจากกลิ่นที่ดีของปลาอายุ จึงทำให้ถูกเรียกว่า “ปลาที่มีกลิ่นหอม” ในจังหวัดโคจิมีแม่น้ำอันใสบริสุทธิ์ขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่นเป็นแหล่งที่สามารถตกปลาอายุธรรมชาติได้
โดยการวิธีการตกปลาแบบโทะโมสุริ โทะโมะสุริ หมายถึง วิธีตกปลาที่ใช้ปลาอายุที่มียังแข็งแรงและมีชีวิตอยู่
ให้ว่ายน้ำและเป็นเหยื่อล่อเพื่อดึงดูดปลาอายุตามธรรมชาติตัวอื่นให้เข้าใกล้แล้วดึงเบ็ดขึ้น การตกปลาอายุโดยวิธีการนี้
เป็นกิจกรรมทางน้ำที่สร้างความเพลิดเพลินทางการตกปลาแล้ว ยังได้ปลาอายุที่มีคุณค่าสูงอีกด้วย
SHARE ON: