VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

วางแผนการเดินทาง

ขอแนะนำโปรแกรมตัวอย่างการท่องเที่ยวที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ท่านสนุกสนานกับการท่องเที่ยวในจังหวัดโคจิได้มากยิ่งขึ้นภายในเวลาที่จำกัด โปรดเลือกโปรแกรมจากสถานที่ที่ท่านอยากไปเยี่ยมชมในช่วงเวลาที่มาญี่ปุ่น แล้วใช้โปรแกรมท่องเที่ยวนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนเที่ยวของท่าน

ทัวร์ท่องเที่ยวโคจิ

การเดินทาง

ในจังหวัดโคจิมีระบบคมนาคมมากมายหลายประเภท ตั้งแต่รถบัสที่วิ่งภายในเมือง รถรางที่มีดีไซด์แบบย้อนยุค ไปจนถึงรถไฟที่เชื่อมโยงสถานที่ต่างๆ ภายในจังหวัดโคจิ เป็นเส้นทางยาวและครอบคลุม หากเที่ยวโดยใช้ระบบดังกล่าวประกอบกัน ก็สามารถท่องเที่ยวรอบจังหวัดโคจิได้อย่างสนุกสนานและสะดวกสบาย

SHARE ON: