VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ข่าวสาร

2015.09.07 ได้มีการเปิดเว็ปไซต์ข้อมูลการท่องเที่ยวโคจิอย่างเป็นทางการแล้ว
มีการเปิดเว็ปไซต์ทางการ "VISIT KOCHI JAPAN" แล้ว โดยจะแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดโคจิอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและกว้างใหญ่ที่สุดในชิโกกุซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น
SHARE ON: