VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

เกี่ยวกับจังหวัดโคจิ

จังหวัดโคจิรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และสวยงามภายใต้แสงอาทิตย์ที่สาดส่องเป็นประกาย เช่น แนวชายฝั่งทะเลอันอุดมสมบูรณ์จากการไหลเวียนของกระแสน้ำคุโรชิโอะ แม่น้ำชิมันโตะเป็นตัวแทนของกระแสน้ำใสบริสุทธิ์ ภูเขาอันเขียวชอุ่ม และอื่นๆ นอกจากนี้ก็ยังมีภูมิประเทศและประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งกำเนิดของบุคคลสำคัญในอดีตจำนวนมาก เช่น ซากาโมโตะ เรียวมะ, โยชิดะ ชิเงรุ เป็นต้น บรรยากาศแบบสบายๆ และมีอิสระเต็มเปี่ยมของจังหวัดโคจิ เรียกเป็นภาษาถิ่นได้ว่า “อิกสโซ” และ “ฮาจิคิน” ได้หล่อหลอมลักษณะนิสัยของชาวเมืองให้เป็นคนที่ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากแต่กระนั้นก็มีความแน่วแน่เด็ดเดี่ยว ภูมิปัญญาและพลังการกระทำของชาวโยสะที่เปี่ยมไปด้วยไอเดียได้สร้างสรรค์เทคนิคอุตสาหกรรม การเพาะปลูกพืชสวนต่างๆ ที่มีความพิถีพิถัน และยังมีส่วนพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ เช่น “เทศกาลโยสะโคอิ” ที่เสมือนเป็นตัวแทนของภูมิภาคนี้ให้เฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลการเดินทาง

เกาะชิโกกุเป็นหนึ่งในหมู่เกาะที่รวมตัวกันเป็นโครงสร้างของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสี่เกาะสำคัญร่วมกับเกาะฮอกไกโด เกาะฮอนชู เกาะคิวชู และถือเป็นเกาะที่เล็กที่สุดในบรรดาเกาะสำคัญเหล่านี้ เกาะชิโกกุเชื่อมต่อกับเกาะฮอนชูด้วยสะพาน 3 แห่ง ง่ายต่อการเข้าถึงจากภูมิภาคคันไซและภูมิภาคจูโกคุ จังหวัดโคจิกินอาณาบริเวณเกือบครึ่งท่อนล่างของเกาะชิโกกุ หากเดินทางด้วยเครื่องบิน จะใช้เวลาประมาณ 80 นาทีจากโตเกียว และประมาณ 45 นาทีจากโอซาก้า

SHARE ON: